THE ROCHDALE IRISH LANGUAGE GROUP (RILG) Gaeil a' Ghleanna

As Gaeilge

Bhunaíodh Gaeil a’ Ghleanna I mí Iúil 2008. Ó shin i leith tá idir 15 agus 20 so grúpa. Tagaimiad le chéile 30 seachtainí sa bhlian. Is dócha gur iad an craic agus an caidreamh na rudaí is tábhachtaí dos na mbaill. Ach dar ndóigh tá líofacht in ár dteanga dúchais tábhtachtach dúinn freisin. Grúpa féin cabhrú is ea é comh maith. Saghas ‘Meitheal’ atá ann. Sé ár mana ná ‘Ar scáth a céile a mhaireann na daoine’!

Na Seisiúin


Leanann gach seisiún ar feadh dhá uair a cloig. Sa chéad uair bíonn an grúpa roinnte i ndá rang
I rang 2 atá iad siúd a bfhuil cuíosach líofa agus mé féin ina mbun. Bíonn Rang 1 fé chúram beirt as Rang 2 de réir a chéile le beagáinín cabhair uaimse. Bíonn an béim i gcónaí ar an éisteacht ‘s an chaint ach bíonn an léitheoireacht agus an scríobhnóireacht ann comh maith. Bíonn obair leanúna i ndiaidh gach rang ach braitheann sin ar an duine féin. Níl aon bhrú orthu.
Sa dara uair tagann an grúpa go léir le chéile do amhránaíocht, véarsaíocht, agus cluichí éagsúla. Anois is arís baineann siad trial as drámaí simpli freisin. Bíonn seans acu comh maith breathnú ar dvd’s ‘ s cláracha ó TG4 ó am go ham

Ciorcal Comhrá

Bíonn Ciorcal Comhrá ar siúl dos na daoine a bhfuil líofa ar an dara Luan de gach mhí. Seachas comhrá, léimid úrscéalta gairid, casaimid amhráin agus bíonn trá na gceist againn.

Contact Information

The Rochdale Irish Language Group

Tel: 01706 630981

Meeting times

Thursdays 4.30pm - 6.30pm

Where we are

(click to zoom)